Wij zijn heel gewone chauffeurs die eeuwig leven hebben. Hoe kregen we dat eeuwige leven? Toen we onze zonden beleden en geloofden in de Heer Jezus. We geloofden wat God ons in zijn Woord, de Bijbel liet zien: Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening.… Romeinen 6:23 en 3:23-25a. *

Het begon in 1986. Toen was er een ontmoeting van vijf chauffeurs: Peter van den Bosch uit Dordrecht, Rogier van Oosterbosch uit Hoogerheide, Bert Spaans uit Dubbeldam, Martien Stam uit Geleen en Allen de Vries uit Alblasserdam. Zij hadden één ding gemeen: Zij wilden hun collega’s bekendmaken met de Bijbelse boodschap die voor henzelf zoveel betekent. Besproken werd wat zij zouden kunnen doen om dit doel te bereiken.

Een van de eerste dingen waar aan gedacht werd was de uitgave van folders waarin wordt uitgelegd hoe iemand eeuwig leven kan krijgen. Ook werden voorstellen gedaan om een tijdschrift uit te gaan geven en om ontmoetingsdagen voor chauffeurs te organiseren. In de loop van 1986 werden de eerste folders gedrukt en verspreid, toen voorlopig alleen in het Nederlands. In de loop van de tijd zijn er folders beschikbaar gekomen in alle talen van Europa met uitzondering van Baskisch, Iers en Letzebuergs In hetzelfde jaar werd een Stichting opgericht om een goede basis te hebben om te voldoen aan wettelijke eisen in verband met onder andere het beheer van de financiën. De eerste bestuursleden waren P.J van Houten, voorzitter, M. Stam, secretaris, F. Stam – van Middelkoop, penningmeesteresse; Sven Stam, lid.

Vandaag de dag werken honderden chauffeurs in binnen- en buitenland mee. Er wordt door ons ook meegewerkt aan het oprichten van organisaties met het zelfde doel in andere landen.

Andere organisaties zijn o.a. Highway Melodies en Truckers for Christ in the USA, Glory Road in UK, Trucker Church en Gottes Wort auf der Landstraße in Duitsland en ook Trucker Church in Duitsland. In Zweden werken onder andere Marcus en Annet Lennartson. Zij zijn ook onze contactpersonen in Zweden.

*Bijbelteksten zijn uit de HSV

2 thoughts on “Wie zijn wij?

  1. Gaaf dat het zo kan, hier in vrijheid vertellen over het geloof.
    Wens jullie Gods zegen met dit werk.

    Groet Mark

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *