TRUCKERS 

[door Martien Stam]

 Ik aarzel eigenlijk een beetje om iets te zeggen over de pandemie die over de wereld raast. Er is al zoveel over geschreven. Rijp en groen, zou ik bijna zeggen.

Wat mij opvalt is in ieder geval dat er tegenstellingen zijn in wat er wordt gezegd over de gevolgen van het virus voor de gelovigen. Sommigen zeggen dat we er niet bang voor hoeven te zijn omdat het ons niet kan raken, en dan wordt de tekst aangehaald uit Psalm 91:7 ‘Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het onheil niet komen. Het is niet moeilijk om te zien in de volgende verzen – zeker in vers 11 en 12- dat deze psalm over de Heere Jezus gaat. Vers 14-16 gaat over ‘hem’ en wordt hiermee nog duidelijker een profetische Psalm. Die ‘hem’ uit deze Psalm is de ‘Hem’ uit het Nieuwe Testament.

We zien in de Schrift meer Oud- en Nieuwtestamentische gelovigen die te maken kregen met honger, ziekte -ook besmettelijke- ,pijn smart om geliefden die stierven, ontbering, vijandschap, onbegrepen zijn en noem maar op. Gelovigen uit het Oude -en het Nieuwe Testament werden moeiten en ontberingen niet gespaard. Het is daarom te simpel om te beweren dat de satan de oorzaak is van alle kwaad dat in de wereld is. Dat is veel te veel eer voor deze tegenstander van God. Een hiermee verbonden vraag is dan: Gelooft men echt dat alleen ongelovigen het slachtoffer worden van dit virus…?

In Hebreeën 11 staat een hele lijst van gelovigen die door God gebruikt werden en tot machtige daden in staat waren. Dat waren geen ‘krachtpatsers’ die het wel even zouden doen, maar mensen die door God machtig werden gemaakt voor een bepaalde dienst.

En dan volgt een andere categorie van gelovigen:

….anderen hebben zich laten folteren en van geen bevrijding willen weten, opdat zij aan een betere opstanding deel mochten hebben. Anderen weder hebben hoon en geselslagen verduurd, daarenboven nog boeien en gevangenschap. Zij zijn gestenigd, op zware proef gesteld, doormidden gezaagd, met het zwaard vermoord; zij hebben rondgezworven in schapenvachten en geitenvellen, onder ontbering, verdrukking en mishandeling de wereld was hunner niet waardig – zij hebben rondgedoold door woestijnen, en gebergten, in spelonken en de holen der aarde.

Ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen, daar God iets beters met ons voor had, zodat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen.. Hebreeën 11: 35-40.

Als je dat leest, dan blijft er niet veel over van een voorspoed-evangelie. En dat is heel goed, want de Bijbel kent zo’n ‘evangelie’ niet.

Het wordt tijd dat we eens even kijken wat de profeet Amos zegt. Dat zet ons met beide voeten op de grond en daar zien we het juiste perspectief en meteen de ook de grootst mogelijke zekerheid en troost.

Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de HERE die bewerkt? (Amos 3:6)

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. (Romeinen 8:28)

Als het leven van een gelovige altijd over rozen zou gaan dan hebben we deze tekst helemaal niet nodig. Deze tekst staat in de Bijbel om ons te bemoedigen als het in ons leven ‘verkeerd gaat’; dan nog gaat het goed! met ons en zijn we in de leerschool van God. Door levenservaring met de Heere weten we dat God altijd helemaal in controle is over wat er in het leven van een gelovige gebeurt en dat geeft rust. Hij is zowel de (ver)oorza(a)ker als het gevolg en ook van de oplossing. Dat te weten geeft echte rust. We hoeven dan geen grote taal te gebruiken tegen de satan en/of tegen hem te gaan proclameren zoals sommigen dat doen.

Nee, we leven dicht bij de Heere Jezus en schuilen bij Hem want Hij is onze vrede en onze rust. Te midden van de pandemie mogen we weten dat Hij in alle omstandigheden bij ons is, ook als we onverhoopt, ondanks dat we alle hygiene protocollen naleefden, toch besmet zouden raken.

Nita en ik blijven in huis en komen alleen buiten om te foerageren en om de hond uit te laten en vertrouwen dat de Heere ons zal leiden wat er ook gebeurt.

Wat dat betreft zitten wij in een comfortabele situatie en jullie zitten langs of op de weg en hebben te maken met niet altijd even hygiënische omstandigheden op de laad- en losplaatsen. Ik heb gelezen dat een normale handeling als p…..n en p….n voor jullie soms problemen geeft…… Voor de jongetjes is de wet op het wildplassen tijdelijk buiten werking gesteld. Maar de meisjes dan?

We leven in ‘drukkende’ tijden!

We weten niet hoe lang deze pandemie allemaal gaat duren, dat kan wel een jaar of meer worden voordat alles weer ‘normaal’ is geworden. Maar ga met God, jullie doen een enorm belangrijk werk. Zonder jullie staat alles stil en kunnen we niet aan eten en drinken komen. Dank je wel lieve jongens en meisjes op die vrachtwagens. Alle hulde voor jullie allemaal en we bidden voor elkaar!

Da’s afgesproken!

Download nu onze geheel vernieuwde app voor iOS en Android! 👉 www.grootnieuwsradio.nl/app

Geplaatst door Groot Nieuws Radio op Zaterdag 22 december 2018

Graag zou ik de chauffeur van deze tankwagen een berichtje sturen, voor de bemoediging die onze dochter afgelopen maandag hierdoor kreeg.Ze kwam maandagmiddag met haar zieke baby van 2 maanden uit het Wilhelmina kinderziekenhuis in Utrecht, toen ze op de A2 in de file terecht kwam, achter deze vrachtauto. Ze stuurde mij deze foto en zie: Kijk eens mam, wat mooi!
Hoe bijzonder kan het zijn als je in de zorgen zit en je wordt dan zo bemoedigd door een tekst op de auto voor je.Een knipoogje van God, zo mogen wij het zien. Het geeft ons weer moed en vertrouwen. Ze heeft helaas niet de naam van het transportbedrijf gezien, maar misschien kan ik via jullie deze chauffeur bedanken, natuurlijk gaat onze dank uit naar de Here, maar het zal hem ook goed doen, als hij weet wat voor uitwerking deze tekst kan hebben. Met vriendelijke groet, Janny Hakkert-van de Wetering-Deil

Beste collega ?.

‘k Zou graag Nicolaas Heemskerk bij jullie brengen, hij is christen chauffeur en zit tot maart in de lappenmand.
Gezondheid en alle dingen er om heen heeft hij hard nodig en hij bid er ook om, hij is gevallen op zijn werk en heeft lelijke plekken zijn schouder gebroken en met spoed al geopereerd, heeft heel veel pijn al achter de rug, is zaterdag 62 jaar geworden en nog nooit wat gehad en daar ging hij over een muurtje en breekt bijna alles af in zijn schouder.

Zou je hem een bemoedigingskaartje willen sturen?
Dit is z’n adres: Nicolaas Heemskerk Cleijn Duinplein 116 – 2224 AX Katwijk aan zee

Alvast hartelijk dank,
Klaas Akershoek

Vanmorgen ging ik op pad en welja, regen op het moment dat ik op pad ging. Ik was met de auto. Op de snelweg zag ik ” in de buurt’ van de parkeerplaats een regenboog. Ik mocht heel wat lectuur weggeven in allerlei talen. Op de terugweg zag ik op een tweede parkeerplaats weer de regenboog. Ik heb die snel gefotografeerd.

Nu schiet me weer een gesprek te binnen met een Nederlandse chauffeur. Hij had geen interesse voor het evangelie, maar toch kon ik tegen hem getuigen over wat God in mijn leven heeft gedaan. Hij meende God niet nodig te hebben. Zijn oma was wel gelovig geweest, maar voor hem hoefde het niet. Ik waarschuwde hem dat we allemaal toch een dag voor Gods troon komen te staan. Dat geloofde hij niet, maar hij vond het wel goed als ik voor hem zou bidden.

Verder heb ik dit jaar weinig Hongaarse chauffeurs ontmoet, terwijl ik zoveel Hongaarse evangelisatie kalendertjes had. De tijd begon dus echt te dringen om ze een goede bestemming te geven. Ik heb heel wat tochten ondernomen in de hoop een Hongaar te ontmoeten, maar tevergeefs. Ook de vraag aan iemand die ook evangeliseert, of hij ze kon gebruiken, leverde niets op. Vorige week bedacht ik opeens dat ik wel meerdere exemplaren kon geven aan de enkele Hongaren die ik wél tegenkom. Voor hun vrienden, zeg ik dan maar. En zo ben ik al mijn Hongaarse kalendertjes toch nog kwijtgeraakt.

Franse chauffeurs kom ik zelden tegen, en bovendien zijn ze meestal niet open om wat te krijgen op religieus gebied. Zo had ik ook nog een stapel Franse kalendertjes. Nou, telkens als ik hoopvol was over het zien van een mogelijke kandidaat voor zo’n kalendertje, werd mijn hoop onmiddellijk teniet gedaan. Vorige week bad ik voor een oplossing en kreeg het idee om naar de middelbare school bij ons in de buurt te fietsen. Bij het station zag ik wat vrolijk kletsende meisjes, waarvan ik het idee had dat ze wel Frans in hun pakket hadden. Ik sprak hun aan en zei: Ik heb een wonderlijke vraag, maar hebben jullie Frans in je pakket? Dat hadden ze inderdaad. Ik bood hun allemaal een kalendertje aan. Nu heb ik alleen nog één kalendertje van 2017 in het Frans.

De Engelse chauffeur die het reuze gezellig vindt om een praatje met mij te maken had nu een collega bij zich. Nu heeft die een Bijbel gekregen. De gesprekken met hem zijn niet zo heel diepgaand. Ik bid maar dat hij mag nadenken over de eeuwigheid. Ik vind het moeilijk om bij zo iemand, die dan zo oppervlakkig blijft, door te stoten naar diepere dingen. Ik heb hem wel op een gegeven moment verteld over het bezoek van die vriendin van mij en mijzelf aan dat stel waarvan de vrouw een abortus wilde hebben, maar hij zei snel dat hij wel begreep dat een abortus nu niet zo geweldig was, want ja, je kon er toch wel voor zorgen dat je niet zwanger raakte. Ik weet wel wat zijn lievelingswinkel in Nederland is en dat hij marsepein met chocolade eromheen bijzonder lekker vindt.