Jaarlijks organiseert het team van de CEH een ontmoetingsdag. Afgelopen jaar was deze op 11 oktober 2014. Het volgende verslag geeft u een indruk van de dag:

We zijn met een delegatie vanuit Zeewolde gekomen met 3 generaties MB Actros. Jaco v.h. Kruis was er met zijn bekende Volvo (Oldtimer). We werden op de bekende wijze welkom geheten. Tijd voor koffie of thee met een plak cake en een praatje met elkaar.

Jaco v.h. Kruis benoemde in zijn welkomstwoord dat het leek of we in 3 werelden leven; De wereld zwarte piet, de wereld Ebola en de wereld Kobani. Daarna kwam Martien Stam aan het woord en noemde enkele zieken bij naam en legde de vraag voor van ProPlan om vervoer.

De voorstelronde duurde iets langer vandaag want we hadden een volle kantine. Vervolgens werd er gebeden, om een zegen voor de ochtend en voor de zieken.

Erik begeleidde de zang met zijn gitaar. We zongen de opwekkingsliederen 573, 277, 400, 429 en 436.

Na het zingen kreeg Ds. Frans Borsje het woord. Hij had een verhaal met als uitgangspunt Deut. 6; De liefde van God en het grote gebod. Hij haalde er wat praktijkvoorbeelden bij. Zoals wij in onze vrachtwagens met onze lading onderweg zijn, zijn wij ook onderweg naar God. Proberen we om mensen mee te nemen en zo God meer bekend te maken, zo ook Mozes die de mensen uit Egypte meenam.

We zijn onderweg en moeten niet verslappen; blijf op Hem gericht. God zegt; “Ik heb je bevrijd, blijf bij Mij.”

Hierna was er tijd voor gebed en zongen we de liederen 124, 420 en 193.

Koos Moret is vandaag 70 geworden en werd even naar voren gehaald.

Lunchtijd. Tijd voor de soep, broodjes en boterhammen. Maar vooral tijd voor ontmoetingen en verder bijkletsen met oude bekenden en nieuwe mensen. Ondertussen waren leden van de Country Trail Band druk bezig met het opzetten van hun instrumenten.

Voordat het middagprogramma begon nam Martien het woord en gaf aan dat voor hem de jaren beginnen te tellen. Een ieder werd verzocht om traktaten, bijbels en Nieuwe Testamenten mee te nemen om uit te delen zodat de voorraad bij hem thuis wat zou minderen. Traktaten horen niet op een zolder te blijven liggen. Na het gebed was het de beurt aan de Country Trail Band. Dat was weer vertrouwd genieten. Ze zongen diverse nummers die we meeklapten of zongen, maar ook nummers die je hart raakten. Het laatste lied werd met elkaar en voor elkaar gezongen; God zegent jou.

Dan is zo’n dag ook weer snel om en Jaco sloot af met gebed. Daarna was het handen schudden, even nakletsen en weer huiswaarts gaan. Uitziend naar de volgende ontmoeting.

Groet, Henk Hoogerwaard.

Veel zegen toegewenst voor de komende tijd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *