Broeders, zusters, familie en vrienden,

 

Terwijl Nita bezig is met ‘haar afdeling’: Eten en drinken inladen, (waarbij ik af en toe geroepen wordt om de zware spullen voor haar te dragen) schrijf ik deze mail. Over een uur of zo hopen we te vertrekken. We rijden door België, Luxemburg en Frankrijk en dan Spanje binnen om daar te beginnen met ons evangelisatiewerk onder de Europese chauffeurs. We verwachten vier weken weg te blijven. Dat wil zeggen we verwachten dat de temperaturen hier dan ook wat gaan oplopen en dan ‘werken’ we ons vanuit het zuiden weer richting thuis.

 

Dank u voor uw gebeden voor ons.

 

Martien and Nita

In 1986 kwamen 5 chauffeurs in Dordrecht bij elkaar:Peter,Rogier,Bert,Martien en Allen. doel: collega’s bereiken met de Bijbelse boodschap van Gods genade voor alle mensen. zij wilden hun collega’s de kans geven om een geheel nieuw leven te krijgen.

Dit wilden ze doen door het uitdelen van folders, een tijdschrift en chauffeurs-ontmoetingsdagen.

Vandaag werken honderden chauffeurs in binnen en buitenland mee en is er contact met organisaties in Duitsland, GB, Zweden en USA.

de truckersdag 2015 was weer een fijn feest.

we ontmoeten veel oude bekenden maar mochten ook aantal nieuwe bezoekers welkom heten.

we begonnen met koffiedrinken, het bekende voorstelrondje, een overdenking, zang en gebed. daarna was het tijd voor lunch en ontmoeting.

‘s middags gaf de Country Trail Band een goed concert met tussendoor nog een korte overdenking.

rond 16u30 waren de meesten weer onderweg naar huis.

we zien uit naar 2016!

In de tijd voorafgaand aan het najaar van 2015 is een team bezig geweest met het bouwen van een nieuwe moderne ontmoetingsplek op het ‘world wide web’. De website die u nu aan het bekijken bent is het resultaat.

We hopen u hier regelmatig te treffen en zullen dit maken tot een levendige plek waarin wij onze ontmoetingen met elkaar door de genade van Christus kunnen delen. Vanuit die genade kunnen wij vervolgens uitgaan om te getuigen van de liefde die Christus ons door elkaar geeft.

Vanuit de ontmoetingsdagen en het contact met u willen we niet alleen een fijn netwerk creëren om met elkaar in contact te zijn maar willen wij u ook toerusten om zelf op weg te gaan en van Jezus Christus in uw leven te getuigen. Neem contact met ons op of bezoek onze webshop voor zendingsmateriaal en inspirerende lectuur.

Jaarlijks organiseert het team van de CEH een ontmoetingsdag. Afgelopen jaar was deze op 11 oktober 2014. Het volgende verslag geeft u een indruk van de dag:

We zijn met een delegatie vanuit Zeewolde gekomen met 3 generaties MB Actros. Jaco v.h. Kruis was er met zijn bekende Volvo (Oldtimer). We werden op de bekende wijze welkom geheten. Tijd voor koffie of thee met een plak cake en een praatje met elkaar.

Jaco v.h. Kruis benoemde in zijn welkomstwoord dat het leek of we in 3 werelden leven; De wereld zwarte piet, de wereld Ebola en de wereld Kobani. Daarna kwam Martien Stam aan het woord en noemde enkele zieken bij naam en legde de vraag voor van ProPlan om vervoer.

De voorstelronde duurde iets langer vandaag want we hadden een volle kantine. Vervolgens werd er gebeden, om een zegen voor de ochtend en voor de zieken.

Erik begeleidde de zang met zijn gitaar. We zongen de opwekkingsliederen 573, 277, 400, 429 en 436.

Na het zingen kreeg Ds. Frans Borsje het woord. Hij had een verhaal met als uitgangspunt Deut. 6; De liefde van God en het grote gebod. Hij haalde er wat praktijkvoorbeelden bij. Zoals wij in onze vrachtwagens met onze lading onderweg zijn, zijn wij ook onderweg naar God. Proberen we om mensen mee te nemen en zo God meer bekend te maken, zo ook Mozes die de mensen uit Egypte meenam.

We zijn onderweg en moeten niet verslappen; blijf op Hem gericht. God zegt; “Ik heb je bevrijd, blijf bij Mij.”

Hierna was er tijd voor gebed en zongen we de liederen 124, 420 en 193.

Koos Moret is vandaag 70 geworden en werd even naar voren gehaald.

Lunchtijd. Tijd voor de soep, broodjes en boterhammen. Maar vooral tijd voor ontmoetingen en verder bijkletsen met oude bekenden en nieuwe mensen. Ondertussen waren leden van de Country Trail Band druk bezig met het opzetten van hun instrumenten.

Voordat het middagprogramma begon nam Martien het woord en gaf aan dat voor hem de jaren beginnen te tellen. Een ieder werd verzocht om traktaten, bijbels en Nieuwe Testamenten mee te nemen om uit te delen zodat de voorraad bij hem thuis wat zou minderen. Traktaten horen niet op een zolder te blijven liggen. Na het gebed was het de beurt aan de Country Trail Band. Dat was weer vertrouwd genieten. Ze zongen diverse nummers die we meeklapten of zongen, maar ook nummers die je hart raakten. Het laatste lied werd met elkaar en voor elkaar gezongen; God zegent jou.

Dan is zo’n dag ook weer snel om en Jaco sloot af met gebed. Daarna was het handen schudden, even nakletsen en weer huiswaarts gaan. Uitziend naar de volgende ontmoeting.

Groet, Henk Hoogerwaard.

Veel zegen toegewenst voor de komende tijd.