TRUCKERS 

[door Martien Stam]

 Ik aarzel eigenlijk een beetje om iets te zeggen over de pandemie die over de wereld raast. Er is al zoveel over geschreven. Rijp en groen, zou ik bijna zeggen.

Wat mij opvalt is in ieder geval dat er tegenstellingen zijn in wat er wordt gezegd over de gevolgen van het virus voor de gelovigen. Sommigen zeggen dat we er niet bang voor hoeven te zijn omdat het ons niet kan raken, en dan wordt de tekst aangehaald uit Psalm 91:7 ‘Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het onheil niet komen. Het is niet moeilijk om te zien in de volgende verzen – zeker in vers 11 en 12- dat deze psalm over de Heere Jezus gaat. Vers 14-16 gaat over ‘hem’ en wordt hiermee nog duidelijker een profetische Psalm. Die ‘hem’ uit deze Psalm is de ‘Hem’ uit het Nieuwe Testament.

We zien in de Schrift meer Oud- en Nieuwtestamentische gelovigen die te maken kregen met honger, ziekte -ook besmettelijke- ,pijn smart om geliefden die stierven, ontbering, vijandschap, onbegrepen zijn en noem maar op. Gelovigen uit het Oude -en het Nieuwe Testament werden moeiten en ontberingen niet gespaard. Het is daarom te simpel om te beweren dat de satan de oorzaak is van alle kwaad dat in de wereld is. Dat is veel te veel eer voor deze tegenstander van God. Een hiermee verbonden vraag is dan: Gelooft men echt dat alleen ongelovigen het slachtoffer worden van dit virus…?

In Hebreeën 11 staat een hele lijst van gelovigen die door God gebruikt werden en tot machtige daden in staat waren. Dat waren geen ‘krachtpatsers’ die het wel even zouden doen, maar mensen die door God machtig werden gemaakt voor een bepaalde dienst.

En dan volgt een andere categorie van gelovigen:

….anderen hebben zich laten folteren en van geen bevrijding willen weten, opdat zij aan een betere opstanding deel mochten hebben. Anderen weder hebben hoon en geselslagen verduurd, daarenboven nog boeien en gevangenschap. Zij zijn gestenigd, op zware proef gesteld, doormidden gezaagd, met het zwaard vermoord; zij hebben rondgezworven in schapenvachten en geitenvellen, onder ontbering, verdrukking en mishandeling de wereld was hunner niet waardig – zij hebben rondgedoold door woestijnen, en gebergten, in spelonken en de holen der aarde.

Ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen, daar God iets beters met ons voor had, zodat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen.. Hebreeën 11: 35-40.

Als je dat leest, dan blijft er niet veel over van een voorspoed-evangelie. En dat is heel goed, want de Bijbel kent zo’n ‘evangelie’ niet.

Het wordt tijd dat we eens even kijken wat de profeet Amos zegt. Dat zet ons met beide voeten op de grond en daar zien we het juiste perspectief en meteen de ook de grootst mogelijke zekerheid en troost.

Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de HERE die bewerkt? (Amos 3:6)

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. (Romeinen 8:28)

Als het leven van een gelovige altijd over rozen zou gaan dan hebben we deze tekst helemaal niet nodig. Deze tekst staat in de Bijbel om ons te bemoedigen als het in ons leven ‘verkeerd gaat’; dan nog gaat het goed! met ons en zijn we in de leerschool van God. Door levenservaring met de Heere weten we dat God altijd helemaal in controle is over wat er in het leven van een gelovige gebeurt en dat geeft rust. Hij is zowel de (ver)oorza(a)ker als het gevolg en ook van de oplossing. Dat te weten geeft echte rust. We hoeven dan geen grote taal te gebruiken tegen de satan en/of tegen hem te gaan proclameren zoals sommigen dat doen.

Nee, we leven dicht bij de Heere Jezus en schuilen bij Hem want Hij is onze vrede en onze rust. Te midden van de pandemie mogen we weten dat Hij in alle omstandigheden bij ons is, ook als we onverhoopt, ondanks dat we alle hygiene protocollen naleefden, toch besmet zouden raken.

Nita en ik blijven in huis en komen alleen buiten om te foerageren en om de hond uit te laten en vertrouwen dat de Heere ons zal leiden wat er ook gebeurt.

Wat dat betreft zitten wij in een comfortabele situatie en jullie zitten langs of op de weg en hebben te maken met niet altijd even hygiënische omstandigheden op de laad- en losplaatsen. Ik heb gelezen dat een normale handeling als p…..n en p….n voor jullie soms problemen geeft…… Voor de jongetjes is de wet op het wildplassen tijdelijk buiten werking gesteld. Maar de meisjes dan?

We leven in ‘drukkende’ tijden!

We weten niet hoe lang deze pandemie allemaal gaat duren, dat kan wel een jaar of meer worden voordat alles weer ‘normaal’ is geworden. Maar ga met God, jullie doen een enorm belangrijk werk. Zonder jullie staat alles stil en kunnen we niet aan eten en drinken komen. Dank je wel lieve jongens en meisjes op die vrachtwagens. Alle hulde voor jullie allemaal en we bidden voor elkaar!

Da’s afgesproken!

Download nu onze geheel vernieuwde app voor iOS en Android! 👉 www.grootnieuwsradio.nl/app

Geplaatst door Groot Nieuws Radio op Zaterdag 22 december 2018

Achter onze 'nieuwe' camper.
Even terugkijken
In maart waren we bij dochter Esther en haar gezin in Sumaré, Brazilië. We hadden er niet alleen een fantastische tijd met behalve Esther ook met Elías, Joana en Raoul; we gingen ook naar de chauffeurs en  we probeerden met de hen in contact te komen. Elías maakt heel makkelijk contact met de chauffeurs en hij vindt het zo fijn om te doen dat hij dit part-time ook wil blijven doen. We hebben op verzoek van een aantal chauffeurs die we hebben gesproken een aantal Nieuw Testamenten naar hen verstuurd. We hebben intussen ook traktaten voor Brazilië ontworpen. Dat was niet zo ingewikkeld; we hebben het Portugese traktaat een andere buitenkant gegeven en omdat de Portugese ook bijna op waren laten we daarvan ook een nieuwe oplage van drukken. Wanneer de Braziliaanse van de drukker komen dan sturen we die naar Elías zodat hij hiermee aan het werk kan gaan.
We hebben een flink aantal chauffeurs gesproken. Op voorstel van Elías begon ik steeds het gesprek met de chauffeurs en als ik dan vastliep in de taal dan nam hij het over. (En dat was meestal al heel gauw….)

We hebben nog een paar fotootjes gemaakt van typisch Braziliaanse voertuigen. Hier, in Nederland en Scandinavië, kennen we de ZLV met 22,5 meter lengte, maar in Brazilië zijn ze bijna onbelemmerd in lengte. We hebben er groot aantal gezien van dertig meter!Heel apart zijn de VW vrachtautos die in Brazilië worden gebouwd. Van buiten zijn  het forse en indrukwekkend uitziende stoere vrachtwagens met een mooi lopende achtcilinder, maar van binnen hebben ze een plastic dashboard zoals we hier hadden in de VW Passat in de jaren’70.

We zagen ook DAF en MAN en natuurlijk Mercedes, maar dat zijn heel andere dan hier in Europa rijden,De moderne Merceds torpedo wordt in Brazilië gebouwd. En verder rijden hier ook nog heel oude Duitse Mercedesen van zo’n 40 of 50 jaar oud.

behalve de exemplaren van 40 á 50 jaar geleden, die rijden er ook nog in grote aantallen rond en die komen allemaal uit Duitsland.

Even vooruit kijken.
We hopen woensdag 26 april te vertrekken voor een reis door Engeland en Schotland. We hopen ook een aantal broeders en zusters te bezoeken zoals we dat gewend zijn door de jaren heen. Zo willen we naar de broeders en zusters van ‘On Glory Road’ te ontmoeten, die ook onder de chauffeurs werken in het Verenigd Koninkrijk.
Nu hopen we daar dus een kleine vier weken te zijn. Onze reis hebben we als volgt gepland. We varen van Duinkerken naar Dover en rijden dan naar het westen tot aan Exeter in Devon en dan via Bristol in de richting van Carlisle. Daar bekijken we hoe het zit met de tijd die we nog hebben en afhankelijk daarvan gaan we nog naar Aberdeen en dan via Edinburgh en New Castle naar het zuiden tot aan Londen en dan terug naar Dover. 22 of 23 mei hopen we dan weer thuis te zijn. Hebben we wat tijdnood dan slaan we Schotland gedeeltelijk over.
Wij danken u alle hartelijk voor uw gebeden voor ons om een open deur voor de Blijde Boodschap.
U allen ook de Heere bevolen en ontvang onze hartelijke groeten in de Naam van de Heere Jezus.
MARANATHA,
Martien en Nita.
Op de foto’s: Even poseren bij chauffeurs, Braziliaanse ZLV, Elías in gesprek met een chauffeur

We zijn weer thuis!

Deze reis was een hele belevenis (zoals altijd eigenlijk) omdat je nooit weet waar je heengaat en waar je uitkomt. Om bij het begin te beginnen: Regen en kou tot voorbij Clermont Ferrand. Even hebben we er nog over gedacht of we misschien richting Italië zouden rijden, maar we kozen voor richting Spanje.

Bij Narbonne begonnen we te zaaien. Spanje was een goede keuze want we hebben maar twee dagen regen gehad en konden dus veel doen terwijl er in Italië heel veel regen is gevallen in die tijd. Almeriamar was het verste waar we deze keer geweest zijn. We hebben deze keer wat minder gereden dan anders: bijna 6000 kilometer.

Ontmoetingen:

Nederlandse chauffeurs in Frankrijk en Spanje kregen een Bijbel. Negen Franse Bijbels uitgereikt, enkele Roemeense en Engelse; verder CD’s, en traktaten in bijna alle Europese talen. Overnachten deden we op camperplaatsen waar we heel wat contact hebben gehad met Nederlanders die daar ook overnachtten en waar we ook veel exemplaren van mijn boek ‘Onoverzichtelijke bocht’ hebben gegeven aan de belangstellenden.

Problemen:

Ook op deze reis hadden we veel last van herrie. Er kwam weer een ‘nieuw geluid’ bij. Het differentieel begon luid te zingen en overstemde de al bestaande geluiden. We hebben enkele keren met watjes in de oren gereden vanwege oorpijn door het snerpende geluid. Er is nu zo’n opeenstapeling van dingen die eigenlijk gerepareerd of vervangen zouden moeten worden dat we dat niet meer aandurven / aankunnen. Zolang de Iveco het nog doet blijven we er mee rijden maar kijken intussen ook uit of de Heere ons een mogelijkheid laat zien voor iets anders.

Wat langer thuis

Na wat ziekenhuisbezoek en revalidatie verwachten we dat we ergens in juni of begin juli weer op weg zullen gaan en dan hopen we het werk weer op te pakken met onze jaarlijkse reis naar Duitsland en Scandinavië.

Tot slot

Heel hartelijk dank voor uw meereizen in de gebeden. Hartelijk dank voor het op deze wijze mogelijk maken van onze reizen.

MARANATHA

Martien en Nita

Broeders, zusters, familie en vrienden,

 

Terwijl Nita bezig is met ‘haar afdeling’: Eten en drinken inladen, (waarbij ik af en toe geroepen wordt om de zware spullen voor haar te dragen) schrijf ik deze mail. Over een uur of zo hopen we te vertrekken. We rijden door België, Luxemburg en Frankrijk en dan Spanje binnen om daar te beginnen met ons evangelisatiewerk onder de Europese chauffeurs. We verwachten vier weken weg te blijven. Dat wil zeggen we verwachten dat de temperaturen hier dan ook wat gaan oplopen en dan ‘werken’ we ons vanuit het zuiden weer richting thuis.

 

Dank u voor uw gebeden voor ons.

 

Martien and Nita